Anbi gegevens

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afdeling Laren-Blaricum en Weesp e.o.

afdeling van Vrijzinnigen Nederland

RSIN: 816599798

KvK: 40516421

Postadres: 

    Mw. F. Isherwoord-van Noppen 

Thorbeckestraat 25

1272 HB Huizen 

T: 035-5821820 

    E: barrie.isherwood@planet.nl 

    I: www.npb-larenblaricumweesp.org

Bezoekadressen:

    Locatie Laren: Velthuijsenlaan 17, Laren

 

Doelstelling:

    De vereniging stelt zich ten doel het vrijzinnig-christelijke geloofsleven te bevorderen,

alsmede ruimte te geven aan vrijzinnig religieus leven.

Beleidsplan:

    zie landelijke vereniging

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB / Vrijzinnigen Nederland,

website:www.vrijzinnigen.nl 

Bestuur:

    H. Blokland – voorzitter

    F. Isherwood-van Noppen – secretaris

    R. Olthof-Hazekamp – penningmeester

    Beloningsbeleid voor de voorganger:

    zoals vastgesteld door de landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland

 

Baten en Lasten 2023 kunt u hier downloaden