Anbi gegevens

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afdeling Laren-Blaricum en Weesp e.o.

afdeling van Vrijzinnigen Nederland

RSIN: 816599798

KvK: 40516421

Postadres: 

    Mw. F. Isherwoord-van Noppen 

    Thorbeckestraat 25 

    1272 HB Huizen 

    T: 035-5821820 

    E: barrie.isherwood@planet.nl 

    I: www.npb-larenblaricumweesp.org

Bezoekadressen:

    Locatie Laren: Velthuijsenlaan 17, Laren

    Locatie Weesp: Oude Gracht 69, ingang Nieuwstraat 71, Weesp

Doelstelling:

    De vereniging stelt zich ten doel het vrijzinnig-christelijke geloofsleven te bevorderen, alsmede ruimte te geven aan     vrijzinnig religieus leven.

Beleidsplan:

    zie Samen Dynamisch Vrijzinnig 2012-2014 van de landelijke vereniging Vrijzinnige     Geloofsgemeenschap NPB / Vrijzinnigen Nederland, website: www.vrijzinnigen.nl 

Bestuur:

    H. Blokland – voorzitter

    F. Isherwood-van Noppen – secretaris

    R. Olthof-Hazekamp – penningmeester

    Beloningsbeleid voor de voorganger:

    zoals vastgesteld door de landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland

Het Jaarverslag 2019 kunt u hier downloaden

De Staat van Baten en Lasten 2020 kunt u hier downloaden.