Begeleiding van de activiteiten

drs. H. Schram

tel. 035-5417840

mw. R. Olthof-Hazekamp (penningmeester)

Willem de Zwijgerlaan 22

3722 JR Bilthoven

tel: 030-2287628