Geschiedenis van de afdeling en het kerkgebouw in Laren

De afdeling 

In 1904 is uit een kleine kring van forensen het initiatief gekomen tot het vormen van een vaste groep van Vrijzinnig Hervormden. Tot de groep behoorden onder andere de families André, Dijkstra en Huydecoper. In de eerste jaren worden de namen van de predikanten ds. van der Meulen en ds. van der Berg genoemd. De plaats van samenkomst gaf vele moeilijkheden: zo kwam men samen in restaurant Larenberg, in de openbare school, in hotel Hamdorf en in het Stationshotel. De samenkomsten op Larenberg hadden door de schilderachtige ligging een bijzonder intiem karakter. Vanaf 1930 gaat de groep op in de Nederlandse Protestanten Bond, In 1935 werd het gebouw eigendom van de afdeling Laren-Blaricum, die na de fusie met de afdeling Weesp de naam voert van Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Laren-Blaricum-Weesp en omstreken.

Het kerkgebouw

Een kleine kring van forensen het initiatief gekomen tot het vormen van een vaste groep van Vrijzinnig Hervormden. Tot de groep behoorden onder andere de families André, Dijkstra en Huydecoper. In de eerste jaren worden de namen van de predikanten ds. van der Meulen en ds. van der Berg genoemd. De plaats van samenkomst gaf vele moeilijkheden: zo kwam men samen in restaurant Larenberg, in de openbare school, in hotel Hamdorf en in het Stationshotel. De samenkomsten op Larenberg hadden door de schilderachtige ligging een bijzonder intiem karakter. Vanaf 1930 gaat de groep op in de Nederlandse Protestanten Bond, In 1935 werd het gebouw eigendom van de afdeling Laren-Blaricum, die na de fusie met de afdeling Weesp de naam voert van Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Laren-Blaricum-Weesp en omstreken.

Het toonkunstenaars-echtpaar Mossel bewoonde een villa aan de Hilversumseweg (nu Velthuijsenlaan). De heer Mossel liet in 1917 naast zijn woning een landhuisje bouwen waarin zich een grote zaal bevond, bedoeld voor het uitvoeren van concerten. Volgens de overlevering schonk hij zijn echtgenote deze muziektempel op hun zilveren bruiloft.

Een Larens concertgebouw: honderden muziekliefhebbers hebben daar van muziek kunnen genieten die door grote kunstenaars uit die tijd werd uitgevoerd.

Sinds 2005 staat het kerkgebouw op de monumentenlijst van de gemeente Laren.

In 1926 heeft de toenmalige eigenaresse, mevrouw Dijkstra - van Asperen het concertgebouw ter beschikking gesteld aan de 'Vrijzinnig Godsdienstige Groep' in Laren. In 1934 werd na het overlijden van mevrouw Dijkstra, de 'Van Asperen Stichting' opgericht, met als doelstelling: "Het bevorderen van de Vrijzinnige Godsdienstige gedachte en vrije ontwikkeling van het godsdienstige leven". Het gebouw bleef ter beschikking van de Nederlandse Protestanten Bond in Laren. En nadat onze afdeling in 1966 rechtspersoonlijkheid verkreeg, is het kerkgebouw in eigendom overgedragen aan onze geloofsgemeenschap.