Zondagmorgen

Zondagmorgenbijeenkomsten hebben een open, vrijzinnig-christelijk dan wel een religieus-humanistisch karakter. Twee maal per maand is er een bijeenkomst in Laren, twee maal per maand in Weesp.

Tweemaal per jaar is er sprake van een Kwartetdienst, waarin vier afdelingen/locaties, die van Laren-Blaricum, Weesp, Naarden-Bussum en Huizen samenwerken.

Eveneens twee maal per jaar neemt de afdeling deel aan een oecumenische viering van de gezamenlijke BEL kerken.

Op Witte Donderdag vindt een speciale viering plaats.

Een enkele keer vervalt de zondagmorgendienst. Het volledige rooster staat in de Agenda.