Vrijzinnigen Nederland

Identiteit

  • Vrijzinnigen Nederland laat een vrijzinnig geluid in het publieke debat horen en maakt duidelijk dat vrijzinnigheid verschil maakt in denken en doen ten aanzien van de hedendaagse maatschappelijke problemen
  • Vrijzinnigen Nederland verstevigt het vrijzinnig netwerk in Nederland en daarbuiten
  • Wij ondersteunen 47 lokale afdelingen die elkaar op hun beurt ondersteunen en wij gaan dynamische om met verschillen tussen en binnen afdelingen

De leden van de vereniging zoeken met geestverwanten naar spirituele voeding. Zij zoeken een weg door de grote levensvragen heen met gebruik van religieuze, filosofische, poëtische en literaire teksten. Dit is een uitdagend spanningsveld. Zij beleven plezier aan de verscheidenheid.Zij durven zich open te stellen en ze streven ernaar te groeien in hun eigenheid. Zij vinden een plaats om zelf de bronnen en geschriften te interpreteren en zo betekenis voor hun leven aan te treffen. Niet alleen met de ratio, maar ook met het gevoel.  Zij erkennen de beperkte

houdbaarheidsdatum van een formulering, van een inzicht en een waarheid. 

Vrijzinnigen Nederland telt 47 afdelingen. Het hoofdkantoor is gevestigd te Amersfoort.

Meer informatie vindt u op www.vrijzinnigen.nl