Waar staan wij voor?

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB is een vereniging van mensen, die steeds opnieuw vorm willen geven aan hun geloof. 

De NPB staat voor een spiritualiteit waarvan de kernen zijn: 

  • verwondering over  het bestaan;
  • een onuitroeibaar vertrouwen dat het leven zin heeft;
  • mededogen met al wat leeft.

De NPB is geworteld in het vrijzinnig christendom, gekenmerkt door een houding van vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid.

Midden in de steeds veranderende samenleving laat de NPB zich inspireren door de religieuze en wijsgerige bronnen die door geloof, hoop en liefde worden gevoed.

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB heeft vanuit haar visie aandacht voor heel de mens en biedt: 

  • een plaats voor een wederzijdse open houding in bezinning en viering;
  • begeleiding, individueel en in groepsverband, bij de zoektocht naar zingeving;
  • nabijheid op belangrijke levensmomenten;
  • stimulans tot een oecumene van religies.