Wie zijn wij?

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Laren-Blaricum en Weesp e.o. is een vereniging, die geworteld is in het vrijzinnig christendom en het religieus humanisme.

Ze heeft een breed, eigentijds aanbod op het gebied van spiritualiteit, religie en cultuur.

In 2012 fuseerden de afdeling Laren-Blaricum en de afdeling Weesp e.o. tot  één afdeling.

Zondagse en doordeweekse bijeenkomsten vinden plaats op de locaties Laren en Weesp.

Zondagse bijeenkomsten worden geleid door gastvoorgangers. Het pastoraat wordt verzorgd door een eigen pastoraal voorganger. 

De afdeling heeft leden en vrienden. Daarnaast een aantal belangstellenden. 

Laren-Blaricum en Weesp e.o.  is een afdeling van de landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland.